skip to Main Content
+48 601 333454 kontakt@skarbwody.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu skarbwody.pl

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Serwisu.

Pojęcia

Serwis: strona internetowa znajdująca się pod adresem https://skarbwody.pl, https://skarbwody.com.pl, https://skarbwody.com, https://skarbwody.eu.

Użytkownik: osoba korzystająca z serwisu.

Cookie: plik zapisywany na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową, umożliwiający zapisanie informacji przez serwis w celu późniejszego odczytu.

Log systemowy: informacja zapisana przez serwis na serwerze zawierające informacje o czynnościach wykonanych przez użytkownika. Przechowuje informacje wprowadzone na serwisie oraz informacje o połączeniu.

Baza danych: rozwiązanie informatyczne umożliwiające przechowywanie zgromadzonych danych.

Adres IP: adres umożliwiający identyfikację strony połączenia (np. Użytkownika).

Protokół SSL: rozwiązanie szyfrujące połączenie pomiędzy stronami połączenia.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Simto Sp. z o.o. z siedzibą w Kaniach, ul. Strefowa 38, KRS: 0000425612, NIP: 5342486959, REGON: 146183527.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolne wprowadzenie tych danych w formularzach,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w stopce strony.

Prawa Użytkownika

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Wykorzystanie plików Cookie

Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies. Pliki Cookies niezbędne są do zapewnienia wygodnego funkcjonowania z serwisu, możliwości gromadzenia danych analitycznych oraz w celach reklamowych (identyfikacji czy użytkownik był na stronie). Żadne dane osobowe nie są gromadzone i udostępniane za pomocą plików cookie.

Użytkownik może zablokować gromadzenie plików cookies za pomocą odpowiednich ustawień w przeglądarce.

Back To Top