skip to Main Content
+48 601 333454 kontakt@skarbwody.pl

Oferta dla Centrów Logistycznych
i Magazynów

Samowystarczalność obiektów centrów logistycznych i magazynów to bezprzerwowe ich funkcjonowanie i ważny wyróżnik konkurencyjny.

Coraz powszechniejsze jest wykorzystanie wody opadowej gromadzonej w zbiornikach do ponownego jej wykorzystania jako wody technicznej. Jest to naturalna odpowiedź na problem jej odprowadzania z dachów obiektów wielkopowierzchniowych, jednakże nie może stanowić podstawowego jej źródła w funkcjonowaniu obiektu.

Podłączenie do wodociągu gminnego – o ile jest możliwe – nie powinno stanowić jedynego źródła wody czystej. Budowa ujęcia głębinowego jest głęboko uzasadniona, powinna jednakże zostać poprzedzona stosownymi badaniami gruntu.

Budownictwo zrównoważone ekonomicznie, ekologicznie i społecznie.

Już od 2010 roku funkcjonują w Polsce wielokryteriowe systemy certyfikacji obiektów tak nowo budowanych jak i modernizowanych. Najbardziej znane to brytyjski BREEAM i amerykański LEEM (Leadership in Energy and Environmental Design). Certyfikacja inwestycji w jednych z tych systemów staje się ważnym wyróżnikiem konkurencyjnym  na trudnym rynku wynajmu powierzchni magazynowych i wyboru centrów logistycznych.

Dla przykładu w systemie LEEM maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania to 110, a certyfikacja możliwa jest już od 40 punktów. Aż 14 punktów można otrzymać za wprowadzenie efektywnych procesów i polityk zarządzania wodą.

Budowa ujęć głębinowych, poprzedzona wnikliwą analizą optymalizacji lokalizacji ujęcia, może stanowić ważny element takiej polityki.

Rekomendowane usługi

Z jednej strony rozległe tereny pod hale magazynowe i logistykę obiektów, z drugiej strony skomplikowana infrastruktura naziemna i podziemna. Dlatego trudno jest jednoznacznie rekomendować konkretny typ badań geofizycznych pod kątem poszukiwania wody.

Dla mniejszych terenów rekomendujemy poszukiwanie wody z optymalizacją. Dla terenów większych, gdzie poszukiwanie wody z optymalizacją mogłoby być zbyt kosztowne, rekomendujemy usługę zwykłego poszukiwania wody a później opcjonalnie uszczegółowienie poprzez dokładniejsze profilowanie 2D czy 1D.

Więcej o tych i innych usługach można przeczytać w katalogu usług. Zachęcamy również do zapoznania się z metodami, które wykorzystujemy prowadząc badania, przebiegiem projektu i dostępnymi na rynku metodami finansowania:

Korzyści z wykorzystania metod geofizycznych do poszukiwania wody:

REDUKCJA KOSZTÓW

dzięki eliminacji nietrafionych odwiertów.

REDUKCJA CZASU

dzięki eliminacji nadmiarowych odwiertów.

OPTYMALNA LOKALIZACJA

możliwość określenia wielu lokalizacji i wyboru najlepszej.

LEPSZE PLANOWANIE

Przewidywana lokalizacja i głębokość podstawą planu.

REDUKCJA ZNISZCZEŃ

niepotrzebne wiercenia to dodatkowe zniszczenia.

Back To Top