skip to Main Content
+48 601 333454 kontakt@skarbwody.pl

Oferta dla Firm

Jeśli Twoja firma ma budynki ulokowane poza miastem, warto pomyśleć o dywersyfikacji źródeł wody dla zapewnienia ciągłości jej działania
i obniżenia kosztów operacyjnych.

Niezależnie od tego czy Twoja firma to głównie biura, konfekcjonowanie, niewielka produkcja czy może centrum szkoleniowe, w każdym przypadku nieprzerwany dostęp do wody jest krytyczny dla Twojego biznesu. Koszty budowy własnego ujęcia wody w porównaniu do całkowitej wartości inwestycji w budynki i infrastrukturę jest znikomy. A korzyści nie do przecenienia.

Zadbaj zatem aby zapewnić sobie strategiczną i konkurencyjną przewagę.

Dostęp do wody dla pracowników to obowiązek pracodawcy

Dostęp pracowników do wody zdatnej do picia i wody sanitarnej regulowany jest na mocy Kodeksu Pracy i stosownych rozporządzeń. Określają one warunki dostępu do wody (np. minimalna odległość od jej ujęcia wynosząca 75m) i zakresu jej wykorzystania. Oznacza to, że brak wody spowodowany np. awariami magistrali ją dostarczającej może wymusić na pracodawcy konieczność podjęcia stosownych, niekiedy kosztownych kroków (wstrzymanie funkcjonowania lub dostawy wody metodami zastępczymi).

Sprawdź, ile kosztuje Cię woda butelkowana lub dostarczana do dystrybutorów w baniakach.

Rozważając decyzję o budowie własnego ujęcia wody warto także rozważyć korzyści z redukcji kosztów zakupu wody pitnej. Montaż odpowiednich filtrów i urządzeń uzdatniających wodę – np. popularnych obecnie urządzeń filtrujących, mineralizujących, chłodzących lub podgrzewających a nawet gazujących wodę, do zamontowania w kuchni – może okazać się interesującą alternatywą dla nieporęcznych baniaków z wodą okresowo dostarczanych do firmy.

Jeśli już podjąłeś decyzję o budowie studni dla Twojej firmy, warto sprawić aby projekt ten został przeprowadzony w sposób optymalny.

Podjęcie decyzji o wierceniu studni bez uprzednich badań terenu, prowadzi wielokrotnie do sytuacji gdy odwiert nie daje wody. Wówczas inwestor staje przed trudnymi decyzjami – wiercić głębiej licząc na spodziewane rezultaty – co i tak podnosi koszty inwestycji (koszt wiercenia, konieczna silniejsza pompa) – lub zaprzestać i zmienić lokalizację wiercenia (dodatkowy koszt, zniszczenia terenu w kolejnej lokalizacji).

Dlatego rekomendujemy przeprowadzenie badań geofizycznych terenu celem okreslenia optymalnej lokalizacji inwestycji.

Dla kogo badania geofizyczne?

Jeśli Twoja firma ulokowana jest na działce o powierzchni przynajmniej kilku tysięcy m2, lub możliwe jest swobodne wejście na tereny przylegające, technicznie możliwe jest wykonanie badań geofizycznych gruntu. Pozwalają one odpowiedzieć na pytania:

  • czy i na jakiej głębokości we wskazanej lokalizacji otworu studziennego jest woda,
  • jakie inne lokalizacje na terenie działki inwestora warto rozważyć,
  • jak zaplanować całą inwestycję z punktu widzenia lokalizacji i spodziewanej głębokości odwiertu oraz koniecznej tym samym odpowiedniej instalacji.

Uwaga: metody geofizyczne pozwalają tylko na zgrubne określenie wydajności ujęcia wody. Pomiary mogą nie być możliwe do wykonania w warunkach istnienia skomplikowanej infrastruktury technicznej (magistrale energetyczne, rury, inne podziemne instalacje)

Rekomendowane usługi

Dobrze jest określić lokalizację ujęcia wody najlepiej wpisujące się w niejednokrotnie skomplikowaną infrastrukturę na terenie firmy. Dlatego rekomendujemy przeprowadzenie badania: poszukiwanie wody z optymalizacją.

Więcej o tych i innych usługach można przeczytać w katalogu usług. Zachęcamy również do zapoznania się z metodami, które wykorzystujemy prowadząc badania, przebiegiem projektu i dostępnymi na rynku metodami finansowania:

Korzyści z wykorzystania metod geofizycznych do poszukiwania wody:

REDUKCJA KOSZTÓW

dzięki eliminacji nietrafionych odwiertów.

REDUKCJA CZASU

dzięki eliminacji nadmiarowych odwiertów.

OPTYMALNA LOKALIZACJA

możliwość określenia wielu lokalizacji i wyboru najlepszej.

LEPSZE PLANOWANIE

Przewidywana lokalizacja i głębokość podstawą planu.

REDUKCJA ZNISZCZEŃ

niepotrzebne wiercenia to dodatkowe zniszczenia.

Back To Top