skip to Main Content
+48 601 333454 kontakt@skarbwody.pl

Oferta dla Rolnictwa

Niezależnie od gałęzi rolnictwa, uprawy roślin czy hodowli zwierząt,
w każdym przypadku woda jest najważniejszym surowcem.

W ogólnej sytuacji hydrologicznej kraju nie wystarczy już dostęp do rzek i jezior. Nawet prawidłowo realizowana strategia budowy i zarządzania kanałami nawadniającymi nie będzie wystarczająco efektywna gdy brakuje opadów a poziom naturalnych zbiorników wodnych ulega stałemu obniżeniu.

0%
gmin w Polsce dotknęła susza w 2019 roku
0%
oznacza to ponad połowę wszystkich gruntów ornych
+0%
w woj. wielkopolskim, lubuskim i łódzkim.

Prawidłowe określenie lokalizacji potencjalnego ujęcia wody głębinowej ma ogromne znaczenie szczególnie dla rozległych terenów gospodarstw rolnych. Mimo, że metody geofizyczne nie dadzą informacji o wydajności ujęcia, to przeprowadzając odpowiednią analizę pomiarów można w znaczący sposób zredukować ryzyko niepowodzenia odwiertu głębinowego.

Korzyści z wykorzystania metod geofizycznych do poszukiwania wody:

 

  • Redukcja kosztów projektu budowy ujęcia wody w oparciu o studnie głębinowe, poprzez redukcję ryzyka niepowodzenia odwiertu oraz redukcję ich ilości koniecznych do wykonania.
  • Redukcja czasu trwania projektu – faza badawcza i analizy jej wyników jest znacząco krótsza niż nadmiarowe ilości odwiertów.
  • Optymalizacja lokalizacji ujęcia – w oparciu o dostarczone dane możliwe jest wytypowanie jednego z wielu potencjalnie dostępnych lokalizacji.
  • Redukcja zniszczeń spowodowanych przeprowadzeniem nieudanych odwiertów. Same odwierty ale również i sprzęt ciężki mogą spowodować znaczące zniszczenia ekosystemu uprawowego w miejscu prac i na drogach do nich prowadzących.
  • Zwiększenie indeksu ekologicznego prowadzonych działań dzięki redukcji działań inwazyjnych, mniejszemu wykorzystaniu ciężkiego sprzętu i eliminacji niepotrzebnych uszkodzeń ekosystemu przyrodniczego nieudanymi odwiertami.

Dla kogo badania geofizyczne?

Ze względu na swoją specyfikę, przeprowadzenie efektywnych badań geofizycznych gruntów pod uprawy i pod hodowlę możliwe jest już dla najmniejszych gospodarstw rolnych.

Wielkość gospodarstwa wpływa na możliwy do wykonania zakres badań, np. większe gospodarstwo to możliwość wykonania większej ilości sondowań gruntu.

Rekomendowane usługi

W przypadku gospodarstw rolnych i hodowli można przyjąć kilka strategii poszukiwania wody.

Budowa studni w obrębie terenu, na którym znajdują się budynki gospodarcze, może zostać poprzedzona badaniami najprostszymi: profliowaniem 2D lub nawet profilowaniem 1D dla konkretnej wskazanej oczekiwanej lokalizacji ujęcia.

W przypadku budowy studni na terenach uprawowych lub wypasowych – ze względu na ich wielkość – ma uzasadnienie usługa poszukiwania wody bez optymalizacji, którą wykonuje się na liście wskazanych obszarów, do pierwszego znalezienia oczekiwanych warunków hydrogeologicznych.

Więcej o tych i innych usługach można przeczytać w katalogu usług. Zachęcamy również do zapoznania się z metodami, które wykorzystujemy prowadząc badania, przebiegiem projektu i dostępnymi na rynku metodami finansowania:

Back To Top