skip to Main Content
+48 601 333454 kontakt@skarbwody.pl

Oferta dla Inwestorów Indywidualnych

Możliwość podłączenia domu poza miastem do wodociągu, jeszcze dla wielu jest dzisiaj niedostępną opcją.

Ale nawet i Ci, których domy są podłączone do wodociągu coraz częściej rozważają budowę własnego ujęcia. Wpływa na to ogólne zaniepokojenie spowodowane coraz częstszymi suszami, ale również chęć ograniczania rosnących kosztów wody miejskiej czy gminnej.

0%
wody słodkiej wody na świecie to lodowce, jeziora i rzeki
100%
ale aż 30% to naturalne zbiorniki podziemne

Własna studnia sposobem na redukcje kosztów gospodarstwa domowego

Okazuję się, że inwestycja we własną studnię może zwrócić się już po drugim roku jej eksploatacji przy porównaniu do kosztów wody miejskiej.

Koszt budowy studni z badaniami gruntu, wierceniem do ok. 30m, rurami i całą instalacją (w tym pompa, zbiornik hydroforowy i kolumna filtracyjna, badanie jakości wody) to ok. 10-12.000,- PLN. Do tego roczny koszt prądu ok. 250,- PLN i odprowadzania ścieków 600,- PLN (kanalizacja miejska), daje kilkanaście tysięcy kosztów w pierwszym roku, a potem już niecały tysiąc złotych rocznie w latach kolejnych.

Koszt wody miejskiej dla średniej wielkości gospodarstwa domowego, gdzie woda używana jest również do prac gospodarskich i podlewania ogrodu, t koszt ok. 5.500,- PLN (również w tym koszt odprowadzenia ścieków).

Porównując te dwie liczby, jasne jest że mimo znacznego kosztu wejścia inwestycja ta zwróci się bardzo szybko. Oczywiście kalkulację każdy powinien wykonać sobie sam dla własnych warunków i oczekiwań. Podane wartości są orientacyjne.

Warto rozważyć również model hybrydowy: woda miejska do zastosowań w gospodarstwie domowym, woda ze studni do prac ogrodowych i nawadniania.

Czy tylko redukcja kosztów?

Warto rozważyć budowę własnego ujęcia wody jako element zabezpieczenia gospodarstwa domowego na wypadek nieprzewidzianych sytuacji, takich jak:

  • awarii wodociągów miejskich lub gminnych,
  • przerw w dostawie wody wynikających z prac serwisowych,
  • obniżenia ilości dostępnej wody, spowodowanego nadmiernym jej wykorzystaniem w miesiącach suszy.

Dlaczego badania geofizyczne?

Zamawiając analizę geofizyczną gruntów pod kątem oceny możliwości budowy ujęcia wody, inwestor indywidualny zyskuje:

REDUKCJA KOSZTÓW

dzięki eliminacji nietrafionych odwiertów.

LEPSZE PLANOWANIE

Przewidywana lokalizacja i głębokość podstawą planu.

REDUKCJA ZNISZCZEŃ

niepotrzebne wiercenia to dodatkowe zniszczenia.

Badania geofizyczne a inwestorzy indywidualni

Badanie geofizyczne gruntów wymaga specjalnych warunków, aby było możliwe do przeprowadzenia. Głównym wymaganiem jest swobodny dostęp do terenu na którym ma zostać zlokalizowane ujęcie wody, niekiedy nawet w linii kilkudziesięciu metrów. Czym głębiej analizujemy warstwy gruntu, tym dłuższy może być ten odcinek. W związku z tym, przeszkodami mogą okazać się zabudowania, utwardzenie nawierzchni czy ogrodzenia.

Biorąc jednakże pod uwagę te czynniki przygotowaliśmy dla inwestorów indywidualnych specjalną ofertą:

Klasyczne badanie geofizyczne w terenie, dla lokalizacji gdzie jest ono możliwe do wykonania.

W tym przypadku rekomendujemy:

  • Profilowanie 1D
  • Profilowanie 2D (dla większych działek)

Badanie uproszczone bazujące na aktualnie dostępnych danych w rejestrach państwowych i branżowych dla okolicznych gruntów. Opcja dla gospodarstw gdzie nie można przeprowadzić badania tradycyjnego.

Więcej o tych i innych usługach można przeczytać w katalogu usług. Zachęcamy również do zapoznania się z metodami, które wykorzystujemy prowadząc badania, przebiegiem projektu i dostępnymi na rynku metodami finansowania:

Back To Top