skip to Main Content
+48 601 333454 kontakt@skarbwody.pl

Oferta dla Przemysłu

Woda jest niezastąpionym surowcem w praktycznie każdym procesie produkcyjnym i dlatego nieprzerwana jej dostępność nabiera strategicznego znaczenia dla utrzymania ciągłości produkcji.

Istnieje wiele sposobów zapewnienia dostępności wody dla zakładu produkcyjnego. Najczęściej opierają się one na wykorzystaniu wody z miejskich wodociągów, okolicznych rzek lub jezior, czy wykorzystaniu wody opadowej zbieranej w specjalnych zbiornikach. Równie ważnym źródłem wody w przemyśle – a podstawowym w przemyśle spożywczym, czy farmaceutycznym – są własne ujęcia głębinowe.

Obecnie roczny pobór wody w Polsce to ok. 10.6 km3, z czego:

przemysł:

70%

gospodarka komunalna:

20%

rolnictwo i lasy:

10%

Strategia dywersyfikacji dostaw wody w produkcji

Dywersyfikacja dostawców mediów takich jak energia elektryczna czy gaz, od dawna jest priorytetem działów operacyjnych przedsiębiorstwa. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że firma produkcyjna ma przynajmniej dwie niezależne  linie energetyczne, czy że korzysta  z więcej niż jednego dostawcy surowców potrzebnych do prowadzenia produkcji. Dlatego szczególnie w warunkach pogłębiającego się deficytu wody, jej zwiększonych kosztów dostawy i rosnącego ryzyka przerw w ciągłości tych dostaw, krytycznego znaczenia nabiera  posiadanie więcej niż jednego jej źródła.

Dlaczego badania geofizyczne?

Decyzja o tak poważnej inwestycji jak budowa zakładu produkcyjnego, na czele całego procesu projektowego powinna umieścić całościowe badanie gruntów. Badanie geotechniczne (wymagane prawnie) ale także kompleksowe badanie geofizyczne na okoliczność określenia optymalnych lokalizacji ujęć wody – tzw. mapowanie, czy profilowanie 3D.

Dzięki takiemu podejściu inwestor może odpowiednio wcześnie zaplanować optymalny rozkład infrastruktury zasilania w wodę z własnego ujęcia.

Istniejące już zakłady produkcyjne, także mogą i powinny skorzystać z benefitów badania geofizycznego ich gruntów decydując się na budowę nowego ujęcia wody. W takiej sytuacji należy się liczyć z możliwymi ograniczeniami, np: zakłócenia od istniejącej infrastruktury teletechnicznej, czy ograniczenia w dostępie do terenu.

Rekomendowane usługi

Niezwykle skomplikowana infrastruktura zakładu produkcyjnego wymusza efektywne rozlokowanie jej elementów. Informacja o możliwych lokalizacjach ujęcia wody jest niezwykle istotna. Dlatego w przypadku budowy nowych czy modernizacji istniejących zakładów produkcyjnych, rekomendujemy przeprowadzenie badania: poszukiwanie wody z optymalizacją, oraz badań uszczegóławiających opartych o profilowanie 1D czy 2D.

Więcej o tych i innych usługach można przeczytać w katalogu usług. Zachęcamy również do zapoznania się z metodami, które wykorzystujemy prowadząc badania, przebiegiem projektu i dostępnymi na rynku metodami finansowania:

Korzyści z wykorzystania metod geofizycznych do poszukiwania wody:

REDUKCJA KOSZTÓW

dzięki eliminacji nietrafionych odwiertów.

REDUKCJA CZASU

dzięki eliminacji nadmiarowych odwiertów.

OPTYMALNA LOKALIZACJA

możliwość określenia wielu lokalizacji i wyboru najlepszej.

LEPSZE PLANOWANIE

przewidywana lokalizacja i głębokość podstawą planu.

REDUKCJA ZNISZCZEŃ

niepotrzebne wiercenia to dodatkowe zniszczenia.

Back To Top