skip to Main Content
+48 601 333454 kontakt@skarbwody.pl

Oferta dla Gmin i Miast

Budowa głębokich na ponad 80m ujęć wód głębinowych to dla wielu gmin podstawowa metoda zagwarantowania dostępu do czystej wody mieszkańcom.

Rekomendowane usługi

W przypadku projektów budowy ujęcia wody dla mieszkańców, mamy zwykle do czynienia z szerszym znacznie spojrzeniem na potencjalne lokalizacje ujęcia wody niż w każdym innym projekcie tego typu.

Dlatego pierwszą i najważniejszą w tym przypadku usługą jest przygotowanie poszerzonego raportu hydrogeologicznego z rejestrów. Raport ten pozwoli określić przybliżoną, optymalną lokalizację ujęcia i dla niej właśnie wykonać już dokładne badania w kierunku poszukiwania wody.

W zależności od sytuacji, warunków infrastrukturalnych, administracyjnych i prawnych uwarunkowań lokalizacji ujęcia wody w przybliżonej lokalizacji, zastosowanie mogą mieć wszystkie typy usług, od profilowania 1D aż do pełnej usługi poszukiwania wody z optymalizacją. Określenie typu i zakresu usług jest przedmiotem wstępnej analizy możliwości realizacji zlecenia.

Więcej o tych i innych usługach można przeczytać w katalogu usług. Zachęcamy również do zapoznania się z metodami, które wykorzystujemy prowadząc badania, przebiegiem projektu i dostępnymi na rynku metodami finansowania:

Korzyści z wykorzystania metod geofizycznych do poszukiwania wody:

REDUKCJA KOSZTÓW

dzięki eliminacji nietrafionych odwiertów.

REDUKCJA CZASU

dzięki eliminacji nadmiarowych odwiertów.

OPTYMALNA LOKALIZACJA

możliwość określenia wielu lokalizacji i wyboru najlepszej.

LEPSZE PLANOWANIE

Przewidywana lokalizacja i głębokość podstawą planu.

REDUKCJA ZNISZCZEŃ

niepotrzebne wiercenia to dodatkowe zniszczenia.

Back To Top