skip to Main Content
+48 601 333454 kontakt@skarbwody.pl

Oferta dla Szkółek Ogrodniczych
i Leśnych

Dominującym źródłem wody w szkółkach ogrodniczych jest w dalszym ciągu studnia głębinowa.

Mimo coraz szerszej dostępności i świadomości konieczności wykorzystania ekologicznych systemu pozyskiwania i gromadzenia wody deszczowej, to w dalszym ciągu studnie głębinowe są głównym źródłem wody w branży szkółek ogrodniczych i leśnych.

Budowa zbiorników retencyjnych zasilanych wodą deszczową, ale także coraz częściej wodą zbieraną podczas podlewania roślin w obiegach zamkniętych, to nie tylko jej oszczędność ale także część procesu ukierunkowana na odstanie wody i dostosowanie jej do temperatury otoczenia. Niestety mechanizmy te zawodzą gdy brakuje zasilania w wodę opadową. Dlatego często stosuje się alternatywne zasilanie zbiorników retencyjnych wodą pochodzącą ze studni.

Dla kogo badania geofizyczne?

Badania geofizyczne metodami elektrooporowymi znajdą zastosowanie w poszukiwaniu wody w każdej szkółce ogrodniczej i plantacji, niezależnie od ich wielkości i profilu działania. Od jej wielkości zależy jedynie dobór rodzaju tych badań i zakresu ich wykonania.

Rekomendowane usługi

W przypadku mniejszych szkółek ogrodniczych i plantacji lokalizacja ujęcia wody może mieć mniejsze znaczenie, gdyż zwykle nie jest ograniczona stałą infrastrukturą naziemną i podziemną oraz zwykle istnieje możliwość doprowadzenia energii elektrycznej do zasilania układu pompy i sterowania w każdej miejsce takiej szkółki. W takich sytuacjach rekomendujemy skorzystanie z usługi poszukiwania wody bez optymalizacji, jako tańszej, szybszej i dającej wystarczające informacje lub wręcz zwykłego profilowania 1D lub 2D dla szkółek najmniejszych.

Dla szkółek i plantacji o większych powierzchniach zdecydowanie usługa poszukiwania wody bez optymalizacji lokalizacji jest najlepszą opcją.

Więcej o tych i innych usługach można przeczytać w katalogu usług. Zachęcamy również do zapoznania się z metodami, które wykorzystujemy prowadząc badania, przebiegiem projektu i dostępnymi na rynku metodami finansowania:

Korzyści z wykorzystania metod geofizycznych do poszukiwania wody:

REDUKCJA KOSZTÓW

dzięki eliminacji nietrafionych odwiertów.

REDUKCJA CZASU

dzięki eliminacji nadmiarowych odwiertów.

OPTYMALNA LOKALIZACJA

możliwość określenia wielu lokalizacji i wyboru najlepszej.

LEPSZE PLANOWANIE

Przewidywana lokalizacja i głębokość podstawą planu.

REDUKCJA ZNISZCZEŃ

niepotrzebne wiercenia to dodatkowe zniszczenia.

Back To Top