skip to Main Content
+48 601 333454 kontakt@skarbwody.pl

Wszystkie nasze usługi

Standardowa oferta usług badań geofizycznych metodami elektrooporowymi.

Dla kogo badania geofizyczne?

Badania geofizyczne pozwalają określić jakie warstwy geologiczne i na jakich głębokościach znajdują się na danym terenie. Dzięki tym danym i na podstawie stosownych modeli analitycznych oraz wiedzy i doświadczeniu osób je interpretujących, możliwe staje się dość precyzyjne określenie istnienia i położenia warstwa wodonośnych pod kątem budowy studni.

Dlatego badania te powinny zostać wykonane nie tylko przed wykonaniem właściwych odwiertów, ale już na etapie planowania i projektowania całej inwestycji. Informacje pochodzące z badania geofizycznego pozwalają zaprojektować strukturę kosztów budowy ujęcia wody oraz prawidłowo je zaplanować.

Stąd tak duży obszar ich zastosowań. Inwestorzy indywidualni, którzy chcą zapewnić wodę ze studni dla swoich domów, rolnicy szukający metod na pozyskanie wody do nawodnień pól czy do swoich hodowli, szkółki ogrodnicze, firmy których siedziby ulokowane są poza dużymi miastami, zakłady produkcyjne, centra logistyczne czy w końcu gminy i administracja lokalna, każdy z nich może być beneficjentem badań geofizycznych.

Dlatego dla każdego z nich przygotowaliśmy stosowną ofertę badań i różnorodne ich konfiguracje.

Oferta badań geofizycznych

Sporządzenie raportu hydrogeologicznego wskazanego terenu na podstawie już istniejących danych dla terenów sąsiadujących lub całego regionu.

Uwagi:
Najogólniejszy i najmniej dokładny sposób określenia warunków hydrogeologicznych w głąb gruntu na podstawie aproksymacji do danych otoczenia lub regionu. W przypadku gdy brak jest takich danych dla danej lokalizacji, raportu nie wykonuje się.

Raport hydrogeologiczny z rejestrów wykonujemy (jeśli stosowne dane są dostępne) dla każdej innej usługi, jako element wprowadzający do szczegółowej analizy.

Rozliczenie:
Opłata stała zryczałtowana

Określenie warunków hydrogeologicznych dla wskazanego punktu do głębokości 50m lub 100m

Uwagi:
Badanie wykonuje się w sytuacji gdy Klient wytypował lokalizację odwiertu na podstawie innych kryteriów i potrzebuje określić czy jest i jeśli tak to na jakiej głębokości we wskazanym punkcie znajduje się warstwa wodonośna.

Rozliczenie:
koszt 1go punktu dla 50m lub 100m

Określenie warunków hydrogeologicznych dla wskazanego odcinka do głębokości 50m lub 100m.

Uwagi:
Badanie wykonuje się w warunkach, gdy wystarczający jest jeden profil gruntu (przekrój poprzeczny do zadanej głębokości)

Rozliczenie:
Koszt 1go profilu 2D dla 50m lub 100m

Określenie warunków hydrogeologicznych dla wskazanego obszaru do głębokości 50m lub 100m.

Uwagi:
Badanie wykonuje się wówczas, gdy jest konieczne określenie modelu 3 wymiarowego wszystkich warstw geologicznych dla wskazanego terenu

Rozliczenie:
Koszt n profili 2D dla 50m lub 100m

Iteracyjne badanie, którego celem jest znalezienie pierwszej lokalizacji, w której możliwa jest budowa ujęcia wody (do 50m lub 100m).

Uwagi:
Funkcją celu badania jest znalezienie wody w dowolnej z jednej z określonych lokalizacji inwestora. Klient określa maksymalną ilość iteracji badania (profilowanie 2D). Badanie trwa do wyczerpania określonej ilości iteracji (brak wody na terenie) lub znalezienia pierwszej lokalizacji zgodnej z wymaganiami (głębokość na której jest warstwa wodonośna). Rozliczenie na podstawie ilości wykonanych iteracji.

Rozliczenie:
Koszt 1 do n profili 2D (dla 50m lub 100m).

Iteracyjne badanie, którego celem jest znalezienie wszystkich lokalizacji, w których możliwa jest budowa ujęcia wody i wytypowanie optymalnej (do 50m lub 100m).

Uwagi:
Klient określa liczbę iteracji profilowania 2D. Wspólnie określa się rozmieszczenie wszystkich profili. Badanie trwa do wyczerpania wszystkich iteracji. Po badaniu wskazuje się wszystkie możliwe lokalizacje ujęcia wody o ile istnieją. Klient otrzymuje posortowaną według rekomendacji listę wytypowanych lokalizacji.

Rozliczenie:
Koszt n profili 2D (dla 50m lub 100m).

Dowolny typ badań geofizycznych, możliwy do wykonania metodami elektrooporowymi.

Uwagi:
Jesteśmy otwarci na nietypowe wyzwania. Możemy skompletować dowolną aparaturę pomiarową. Opracowujemy dedykowane modele analityczne i procedury badawcze.

Rozliczenie:
Według ustaleń.

Usługi uzupełniające:

Badania geotechniczne gruntu, pod kątem inwestycji budowlanych.

Dysponujemy stosownymi uprawnieniami.
Więcej informacji przekażemy telefonicznie lub mailem.

Dysponujemy własnym sprzętem oraz współpracujemy z uznanymi firmami wykonującymi odwierty na terenie całej Polski.

Więcej informacji przekażemy telefonicznie lub mailem.

Pozostałe nasze usługi:

 • wykonujemy opinie geotechniczne
 • dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • projekty geotechniczne

 • dokumentacje geologiczno inżynierskie
 • dokumentacje hydrogeologiczne
 • geologiczne złoża kopalin
 • inne określone prawem geologicznym i górniczym
 • we własnym zakresie realizujemy odwierty techniczne
 • współpracujemy z firmami realizującymi odwierty studni głębinowych

w tym:

 • geologia inżynierska
 • hydrogeologia
 • lokalizacja złóż różnych
 • i inne.

Korzyści z wykonania badań geofizycznych:

REDUKCJA KOSZTÓW

dzięki eliminacji nietrafionych odwiertów.

REDUKCJA CZASU

dzięki eliminacji nadmiarowych odwiertów.

OPTYMALNA LOKALIZACJA

możliwość określenia wielu lokalizacji i wyboru najlepszej.

LEPSZE PLANOWANIE

Przewidywana lokalizacja i głębokość podstawą planu.

REDUKCJA ZNISZCZEŃ

niepotrzebne wiercenia to dodatkowe zniszczenia.

Back To Top