skip to Main Content
+48 601 333454 kontakt@skarbwody.pl

Skarb Wody

Nowoczesne technologie w poszukiwaniu wody

Słodka woda to niewątpliwie jeden z najważniejszych zasobów na naszej planecie. Budowa studni to cieszący się rosnącą popularnością, w większości sytuacji najłatwiejszy i najtańszy sposób dostępu do niej.

Badania geofizyczne metodami elektrooporowymi to dzisiaj jedna z najlepszych i najczęściej wykorzystywanych metod poszukiwania wody, czyli określenia możliwości i warunków występowania warstw wodonośnych. Badania te wykonywane są przed budową studni.

„Skarb Wody” to oferta usług poszukiwania wody realizowanych w oparciu o badania geofizyczne dla szerokiej grupy potencjalnych odbiorców i przygotowana tak, aby odpowiedzieć na ich indywidualne oczekiwania i precyzyjnie określone potrzeby.

„Skarb Wody” to połączenie wielu lat doświadczeń w prowadzeniu badań geofizycznych i geotechnicznych z doświadczeniami w branży nowoczesnych technologii informatycznych, pozyskiwania i analizy danych, uczenia maszynowego, internetu rzeczy i przetwarzania w chmurze.

Naszą misją jest:

  • realizacja usług poszukiwania wody w oparciu o najnowsze ale i te sprawdzone technologie, długoletnie doświadczenia i kompetencje,
  • prace badawczo – rozwojowe nad udoskonalaniem metod analizy i przetwarzania danych geofizycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, np. sztucznej inteligencji.
0+
lat doświadczeń w badaniach geofizycznych i geotechnicznych.
0+
lat w branży nowoczesnych technologii informatycznych.
Back To Top